Partner
profiel
Partner login


http://indicium.nl/nl/uploads/headers/Oplossingen - Barcode.jpg Barcode reader De barcodelezer dient ter vervanging van het conventionele toetsenbord en is als het ware het oog van het barcodesysteem. In dit opzicht is de barcodelezer een onmisbaar hulpmiddel om gegevens in te voeren in de computer. Het leesproces bestaat eigenlijk uit drie deelprocessen: lezen, decoderen en communiceren.

De lees- en de decodeermodule zijn vaak in één behuizing ondergebracht. Dit proces wordt hieronder toegelicht: 

Een inwendige lichtbron zendt licht uit; het gereflecteerde licht valt op een eveneens ingebouwde fotocel die de lichtsignalen omzet in digitale signalen. Als lichtbron wordt zowel licht uit het zichtbare spectrum gebruikt als infrarood- of laserlicht. De leesafstand hangt af van het type lezer en varieert van contactscanning (leespen) tot meer dan 1 meter (scanner).

Barcode leesapparatuur kan worden verdeeld in twee categorieën: Handbediende apparatuur (bijv. leespennen, handscanners en terminals) en vaste apparatuur (bijv. kassascanners). Vaste apparatuur vinden we vooral in geautomatiseerde transporteurinstallaties en sorteermachines. Bij barcode leesapparatuur maken we in technisch opzicht een onderscheid tussen barcodelezers en barcodescanners. Het verschil zit in de werking. Een barcodelezer is passief en moet (met de hand) langs het barcodesymbool worden bewogen; een barcodescanner is actief en maakt zelf de leesbeweging. 

Bookmark and Share