RMA formulier

Wanneer uw apparaat defect is, kunt u deze bij Indicium aanbieden voor reparatie. In nauwe samenwerking met de fabrikant zorgen wij ervoor dat het defect aan uw apparaat wordt hersteld.

Voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw reparatie, vragen wij u om onderstaand RMA formulier zo volledig mogelijk in te vullen met een duidelijke omschrijving van de klacht.

De fabrikanten waar wij mee samenwerken hanteren ieder een eigen garantietermijn en voorwaarden. Mocht het gemelde defect niet binnen garantie vallen, ontvangt u voorafgaand aan de reparatie atijd een prijsopgaaf van de reparatiekosten. Het apparaat wordt pas gerepareerd nadat u hier akkoord op geeft. Zonder goedkeur zijn wij genoodzaakt om onderzoekskosten in rekening te brengen bij een retourzending. Bij afschrijving (zonder retourzending) zullen wij deze kosten niet in rekening brengen.